"Altyn Ýunus" şokolad önümlerini öndürip başlady

"Altyn Ýunus" şokolad önümlerini öndürip başlady

Türkmen konditer önümleri kompaniýasy "Altyn Ýunus" içerki bazaryň tekjelerine eýýäm gelen şokolad önümlerini öndürmek üçin bir liniýa işe girizdi.

Altyn Ýunus, Belgiýanyň şokolady bilen örtülen nohut we süýji karamel bilen doldurylan “Springa” barlaryny satuwa çykarýar. Altyn Ýunus täze önümçilik liniýasy baradaky habary çarşenbe güni sosial ulgamlarda paýlaşdy.

Bilşiňiz ýaly, kompaniýa häzirki wagtda önümlerini Azerbaýjan, Täjigistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Russiýa we Yrak ýaly ýurtlara import edýär.

Mundan başga-da, kompaniýa daşary ýurt öndürijileriniň resmi paýlaýjysydyr. Specialörite taýýarlanan hünärmenler topary ýurduň tekjelerine getirilýän önümleri getirmek bilen meşgullanýar.

HK "Altyn Ýunus" Türkmen bazarynda 10 ýyl bäri işleýär. Häzirki wagtda bu kompaniýada 150-den gowrak hünärmen işleýär. Kompaniýanyň geljegi üçin meýilnamalar Europeewropa, Afrika we Eastakyn Gündogar ýurtlaryna önümleriň eksport edilmegini ýola goýmagy öz içine alýar.
Image

Baş edara:
Duşenbe-Anna:
09: 00-dan 18: 00-a çenli