Biz size giň gerimli saýlawy hödürleýäris

Sakgyçlar "WELL"

Şokolad barlary "Broly"

Şokolad barlary "Hozzi" we "Sunday"

Şokolad barlary "Baffer"

Sakgyçlar "Topgam"

Шоколадные батончики "Game on"

"Altyn Yunus" kompaniýasy

"Altyn Ýunus" ýokary hilli azyk önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan Merkezi Aziýanyň iň uly kompaniýalarynyň biridir. Önümlerimiz tebigy goşundylar bilen ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa çig maldan, GOST-a laýyklykda öndürilýär.

"Altyn Ýunus" ýokary hilli azyk önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan Merkezi Aziýanyň iň uly kompaniýalarynyň biridir. Önümlerimiz tebigy goşundylar bilen ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa çig maldan, GOST-a laýyklykda öndürilýär. Gelejegiň şu günki işimizden başlanjakdygyna ynanýarys.

Biziň üstünliklerimiz

YUNUS SANLARDA
  • 10,000 inedördül metrden gowrak önümçilik meýdançalary
  • 20-25 million dollar - ýylyň dolandyryşy
  • hemme ýerinde 15-20,000 söwda nokady 
  • 235 SKU önümini öndürmek

BIZIŇ EKSPORTY
  • Gazagystana, Gyrgyzystana, Täjigistana, Azerbaýjana, Owganystana, Türkiýe, Hytaý, Russiýa, Eýran we Yrak
  • Satuw sebitlerini giňeltmäge hemişe taýýar we täze hyzmatdaşlar gözleýäris

HYZMATDA
  • 137-den gowrak işgäri
  • Yokary hili önümleri
  • Awtoulag ulaglary
  • Häzirki zaman hyzmat ulgamlary

Biziň wezipämiz

Önümleri elýeterli, sagdyn we ýokary hilli etmek üçin her bir öýe şatlyk getirmek üçin işleýäris - ýurdumyzdaky adamlar üçin täze durmuş derejesini döredýäris we hyzmatdaşlarymyz bilen täze mümkinçilikler üçin gözýetimleri açýarys!

Biz hyzmatdaşlyga taýýar!

Telefon

+993 12 950604
+993 12 950617
+993 12 950618

Salgy:

ş. Aşgabat, köç. Bitarap Türkmenistan 174

Biz bilen habarlaşyň

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Image

Baş edara:
Duşenbe-Anna:
09: 00-dan 18: 00-a çenli